lørdag 1. desember 2012

Endelig er den klar!

Då er CD-en komen i hus, og den både høyres og ser bra ut. Dei som vil sikra seg ein kan få kjøpa den hos oss. Vil du at me skal senda, må du senda bestilling med navn og adresse til hovdabj@yahoo.no eller sverre.hovda@gmail.com
Ellers kjem eg til å ta den med der eg er på preikeferd, og Brith-Jorunn der hu er å syng.

Slik ser den ut

Brith-Jorunn er fornøgd og glad